Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen CTL Electromagnetic Technology Co.,LTD. Kitchen cabinet 2014-06-06 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen CTL Electromagnetic Technology Co.,LTD. Kitchen cabinet 2014-06-06 ~ Đã xác minh
CE CE CTL aluminium window 2014-06-05 ~ Đã xác minh
CE CE CTL Aluminium window 2014-06-05 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
lingyin 16683434 lingyin Construction & Real Estate>>Bathroom & Kitchen>>Kitchen Cabinets & Accessories>>Kitchen Cabinets 2016-09-27 ~ 2026-09-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này